(ฅ• . •ฅ) Daiuu ♥

Dying In the Sun

                                           Dying In the Sun

                                       ——  The Cranberries

                                    

                                


                                         Do you remember

                                   The things we used to say? 
                                           I feel so nervous
                                    When I think of yesterday

                                        How could I let things
                                           Get to me so bad? 
                                 How did I let things get to me?

                                       Will you hold on to me
                                            I am feeling frail
                                       Will you hold on to me
                                           We will never fail

                               I wanted to be so perfect you see
                                      I wanted to be so perfect

                                                                                                 

                                                                                           


评论(2)
热度(1)
« 上一篇

© (ฅ• . •ฅ) Daiuu ♥

Powered by LOFTER